Projektledning - Projektutveckling - i Sverige och Danmark.
                                                                                                             
 
  Om Meetings Øresund    
 

Ett nätverksföretag

   Meetings Øresund arbetar med utveckling av affärer 

   och projekt, nationellt och internationellt.

   Vi samverkar i ett nätverk av företag och konsulter

   inom marknadsföring, Human Resources, kompetens- och

   organisationsutveckling och kan därmed alltid erbjuda den

   kompetens som krävs för det aktuella projektet.

   I över 20 år har vi hjälpt företag inom tjänsteproduktion

   och tillverkningsindustri samt inom organisationer och

   förvaltningar - främst i Sverige och Danmark, men också

   i andra europeiska länder. Många kunder tillhör hotell-,

   turism- och mötesindustrierna, IT och telekommunikation.

 

Kompetens och nätverk

 Företaget grundades 1997 av Isabel Andersson med

  mångårig erfarenhet och dokumenterad kompetens inom

  affärsutveckling, projektledning och utveckling av företag

  och medarbetare. Isabel har ett omfattande nationellt

  och internationellt nätverk inom olika branscher.

 

    >> Kontakt

   Member

    

                                       

         

 

 
       ©  Copyright Meetings Øresund  2019      www.meetings.se      Phone +46 40157582      info@meetings.se