Projektledning - Projektutveckling - i Danmark och Sverige.
 
 

Affärsutveckling

    Behöver ditt företag eller din organisation utveckla nya
     affärer eller affärsprojekt?

     Behöver du inspiration, idéer, eller handgriplig hjälp att

     genomföra projektet

     Ska den nya satsningen ske i ett annat land eller en
     ort där du behöver stöd med att skapaÏ ett kontaktnät
     eller närmare kunskap om marknaden?

     Vi är en del av ett omfattande nätverk av företag med olika

     kompetenser.  Samarbetspartnerna finns i Sverige,
     Danmark eller i andra delar av världen.

     Våra kunder finns inom tjänsteproduktion och

     tillverkningsindustri samt inom organisationer och 

     förvaltningar - på båda sidor av Sundet. Många tillhör

     hotell-, turism- och mötesindustrierna, IT och 

     telekommunikation.  >> Kontakt

 

Projekt

   Projektledning från idé till färdig lösning.

   >> Köpenhamn bakom portarna

   420 inspirerande sidor med hjälp att upptäcka staden

   på ett nytt sätt

    >> Skånska Möten

    Ett projekt där Meetings Öresund stod för initiativ och

    utveckling under 12 år. Projektet startade år 2000 och

    har utvecklats till en bestående verksamhet som drivs

    i form av ett affärsnätverk.

   >> Innovation och mångfald

   Ett projekt för en organisation med egen projektidé.

   Ett utvecklingsprojekt för Innovation Skåne - numera en del i

   ik2 - för att stärka det regionala innovationsklimatet och

   uppnå en ökad mångfald på innovationsområdet.

     

 

 
       ©  Copyright Meetings Øresund  2017      www.meetings.se      Phone +46 40157582      info@meetings.se