Beställning

Köpenhamn bakom portarna

Erbjudande
Fyll i beställningsblanketten intill/nedan eller beställ på 
>> order@meetings.se

Du betalar inget vid leveransen, fakturan finns med i försändelsen.
Pris per exemplar 230 kr inkl moms och frakt. Inget annat tillkommer.

Du kan också köpa boken i din bokhandel eller internetbokhandel i Sverige och i Danmark ISBN 978-91-6 37-9723-1
För frågor och beställningar kan du också kontakta oss på >>info@meetings.se

Boken kan även lånas på svenska och danska bibliotek.   

Beställning Köpenhamn bakom portarna 230 kr inkl moms och frakt